top of page

Корпоративно психологическо консултиране

Психологически консултации на служителите във Вашата компания

  • Приключил
  • Индивидуален план
  • ulitsa "Slavyanska"

Описание на услугата

Вие сте собственик на малка или средна компания и желаете да се погрижите за хората, които работят за Вас, като добавите стойност към възнаграждението им под формата на възможност за ежемесечно психологическо консултиране със специалист, с цел: * понижаване нивата на стрес у служителите Ви * повишаване работоспособността на служителите Ви * увеличаване на мотивацията за работа * подобряване на микроклимата на работната среда * заздравяване на междуличностната комуникация на служителите Ви * усъвършенстване на уменията за работа с клиенти * други Услугата "Корпоративно психологическо консултиране" има за цел да подпомогне за подобряване качеството на работа на служителите в дадена компания. Грижата за психологическото здраве все повече заема важна част от ежедневието ни. С прилагането на тази услуга Вие помагате служителите на компанията Ви да преодоляват по-лесно стреса на работното място, да повишават психологическите си умения да комуникират помежду си и със своите клиенти, да развиват себе си, като по този начин увеличават своята полезност за постигане на целите на компанията Ви. Както грижата за физическото здраве на служителите под формата на профилактични периодични прегледи, така и грижата за психическото им здраве (особено в работна среда с високи нива на стрес) са от изключително значение за здравословното функциониране на компанията. Често профилактичните психологически консултации на служителите се оказват и мотивиращи за постигане на по-високи, и по-качествени резултати. Грижейки се за професионалното и психологическо израстване на своите служители, Вие се грижите за техния комфорт, и за просперитета на компанията си! При интерес се обадете на контактите, посочени в сайта, за да насрочите работна среща, на която да обсъдите със Стоян възможностите да си партнирате и изградите най-работещия вариант за Вашите конкретни нужди. "За мен е удоволствие да бъда Ваш партньор в посока на тази грижа за усъвършенстване качествата и повишаване на психическия комфорт на Вашите служители." - Стоян Кузманов Благодаря Ви за доверието!


Данни за контакт

  • ул. „Славянска“, Sofia, Bulgaria

    + 359898731064

    kuzmanov.s17@gmail.com


bottom of page