Медия

Участия в телевизионни и радио предавания, и формати

Първите 7 стъпки в гещалттерапията

С Ирина Кирякова в "Следобед с БСТВ"

Първите 7 стъпки в гещалттерапията

На гости на Гергана Стоянова в ТВ Българе

Акценти от гещалттерапията

"От нужНОто към нужДАта"

Как да бъдем свободни и автентични

Експерт в социалния тв експеримент "Женени от пръв поглед"

по Нова ТВ, сезон 2, 2019г.

В международния ден на приятелството, 9ти юни,

Стоян Кузманов гостува на Ива Дойчинова в "Нашият ден" по БНР

"За приятелството"Стоян Кузманов в БНР
00:00 / 08:18

Стоян Кузманов гостува на Мария Мира Христова в "Нашият ден" по БНР,

темата е "Гещалт терапията"

Бнр гещалт. Стоян КузмановСтоян Кузманов в БНР
00:00 / 15:31

Стоян Кузманов © 2019