Стоян Кузманов © 2019

Психотерапията

 

Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционално и психологическо страдание на личността. Тя цели да допринесе за общото усещане на човек за благополучие и за способността му да овладява живота си по-ефективно като по този начин повлиява положително на неговото душевно и физическо здраве.  През психотерапията човек придобива допълнителен опит, с който да може да взима по-лесно и по-здравословно решения в живота си. Психотерапията е път към себе си, път през който човек израства и се усъвършенства. Тя е грижа и поемане на лична отговорност на човек към себе си, и своето психично благополучие.

Гещалттерапията

 

Гещалттерапията е психодинамичен метод на работа, при който се създава равнопоставеност между клиент и терапевт. Тя следва вярването, че терапевта не е авторитет за живота на клиента и, че клиента знае най-верните за себе си отговори, които ще намери с професионалната помощ, и подкрепа от своя гещалт терапевт. Гещалттерапията е фокусирана върху преживяването на клиента в момента, като взима предвид преживяното от него в миналото без да се фикусира там. Гещалттерапията е среща на човек с човек, като целта й е през терапевтичната връзка "клиент-терапевт", човек да постигне своята максимална завършена цялост от тяло, чувства и разум.

 

"Професията психотерапевт избрах да бъде част от смисъла в живота си. Всеки път, когато се срещам с хората в тази си роля, се потвърждава факта, че съзнателния избор, който направих преди години е възможно най-правилния. 

С голяма любов и отдаденост се потапям във всяка работна сесия, защото вярвам и виждам, че положителния резултат за клиента е плод на взаимност, свързаност и доверие.

Гещалттерапията е основната психотерапевтична модалност, с която работя. Тя не е просто терапия - тя е философия и начин на живот. Тя е грижа, смисъл и безценна подкрепа по пътя на себепознанието.

Най-ценното богатство в работата ми е удовлетворението, което виждам у клиентите си, когато те заедно с моите подкрепа и професионализъм успяват да се справят с предизвикателствата пред тях, и да постигат поставените си цели.

Терапията е процес на трансформация, опознаване и разширяване на възприятията, и границите. Тя е придобиване на градивен опит и изграждане на цялостна хармонична личност от мисли, чувства и тяло."

Стоян Кузманов
Стоян Кузманов

Контакти

"АтелиеТО"-Психотерапия и консулации със Стоян Кузманов

Благодаря, че посетихте сайта ми!

При въпроси, не се колебайте да се свържете с мен!

С уважение : Стоян Кузманов