Психотерапията

 

Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционално и психологическо страдание на личността. Тя цели да допринесе за общото усещане на човек за благополучие и за способността му да овладява живота си по-ефективно като по този начин повлиява положително на неговото душевно и физическо здраве.  През психотерапията човек придобива допълнителен опит, с който да може да взима по-лесно и по-здравословно решения в живота си. Психотерапията е път към себе си, път през който човек израства и се усъвършенства. Тя е грижа и поемане на лична отговорност на човек към себе си, и своето психично благополучие.

Гещалттерапията

 

Гещалттерапията е психодинамичен метод на работа, при който се създава равнопоставеност между клиент и терапевт. Тя следва вярването, че терапевта не е авторитет за живота на клиента и, че клиента знае най-верните за себе си отговори, които ще намери с професионалната помощ, и подкрепа от своя гещалт терапевт. Гещалттерапията е фокусирана върху преживяването на клиента в момента, като взима предвид преживяното от него в миналото без да се фикусира там. Гещалттерапията е среща на човек с човек, като целта й е през терапевтичната връзка "клиент-терапевт", човек да постигне своята максимална завършена цялост от тяло, чувства и разум.

 

"Да бъда психотерапевт за мен е призвание и осъзната отговорност!

Смело мога да кажа, че психотерапията добавя ценна стойност и дълбок смисъл към живота ми.

 

С любов и отдаденост се потапям във всяка работна сесия. Вярвам и виждам как положителните резултати

от работата ни с моите клиенти са плод на взаимност, свързаност и доверие.

Гещалт терапията е основната психотерапевтична модалност, с която работя.

Тя не е просто терапевтичен метод - тя е философия и начин на живот.

Тя е грижа, смисъл и безценна подкрепа по пътя на себепознанието, и себеразбирането.

Терапията е процес на трансформация, опознаване и разширяване на възприятията, и на границите.

Процес на придобиване на градивен опит и изграждане на цялостна хармонична личност от мисли, чувства и тяло."

Стоян Кузманов
Стоян Кузманов

Контакти

"АтелиеТО"-Психотерапия и консулации със Стоян Кузманов

Благодаря, че посетихте сайта ми!

При въпроси, не се колебайте да се свържете с мен!

С уважение : Стоян Кузманов

 

Стоян Кузманов © 2019