top of page

Консултиране на двойки

Консултиране на семейни и партньорски двойки

  • 1 часов 30 минути
  • 180 български лева
  • "АтелиеТО", ул. Славянска, гр. София

Описание на услугата

Консултативна сесия за партньорски и семейни двойки. Възможно е да има елементи и на терапевтична работа, според нуждата на процеса. Срещите са с участието на Стоян и задължително двамата партньори от двойката. Темите могат да бъдат, както проблеми и трудности във взаимоотношенията, така и надграждане, и добавяне на нов опит в партньорската динамика на общуване. Една от посоките на работа е партньорите да получат подкрепа да влизат на по-дълбоко ниво в динамиката на общуване помежду си. Да достигат до нови осъзнавания за връзката им и за своята роля в нея. Да намират вярната за себе си посока на развитие и промяна така, че да могат да допринасят за здрава, и стойностна свързаност с партньора. Работи се предимно през гещалт терапията, като в подходящи случаи е възможно да бъдат включвани и арт терапия, визуализации, медитация, работа с тяло, дишане, семейни констелации, и др. Продължителността е по-дълга от обичайната и е 90 минути. Заплащането за сесията е в брой или по банков път. Заплащане на сесия по банков път е най-късно до 2 дни преди датата на срещата. По този начин записания час се потвърждава за Вас и няма опасност да бъде овакантен за друг клиент (който е в "изчакване" или е новообадил се през това време). *Възможно е сесия да бъде проведена и извън работното време на "АтелиеТО" (9:00 - 20:00) като се добавят 50% към редовната такса за услугата. Сметка за заплащане по банков път: УниКредитБулбанк, BG73UNCR70001521899850, Стоян Кузманов, BIC: UNCRBGSF ВАЖНО: Обаждане за отлагане или пропускане на записана сесия е необходимо да се случва не по-късно от 24 часа преди самата сесия! В противен случай таксата за сесията е дължима! "Благодаря за доверието!" - Стоян Кузманов


Данни за контакт

+ 359898731064

kuzmanov.s17@gmail.com

ул. „Славянска“, Sofia, Bulgaria


bottom of page