top of page

Товарът си е твой – ти решаваш!

Актуализирано: 30.07.2019 г.


Съзнателно или несъзнателно човек носи товари със себе си от най-ранното си съществуване. Не случайно се говори за първите 7 години от живота на човек и колко важни са те за него, и неговото по-нататъшно развитие, и пълноценно реализиране. Периода на физическо и психическо съзряване ( пубертета ) е също ключов за оформянето на личността на човек. Всички събития, които се случват тогава носят своята тежест и влияние върху изграждането на характера. През всичките тези години се формират основни структури от личността, случват се неизбежни травматични ситуации, създаващи тежки емоционални спомени, много, от които човек носи със себе си напред в годините, и порастването си, без дори да осъзнава това. Те обаче го следват навсякъде неотлъчно и влияят на качеството му на живот.

В живота и общуването почти всеки човек е стигал до моменти, когато си е казвал: „Не мога да си обясня защо сега реагирам така“, „Не мога да се преборя с това в себе си, то е по-силно от мен, а така ми пречи“, „Понякога не мога да се разбера какво се случва с мен и защо правя така“, "Докога ще правя все една и съща грешка", "Ще изляза ли някога от това зацикляне", "Как мога да се държа така и да наранявам другите като не ми харесва... а не мога иначе", "Защо пак се пренебрегнах и сега ме боли, докога ще го правя" и др. Човек се държи с другите и реагира на базата на своя минал опит, и преживяно. Изградените в годините модели за комуникация са познатите и „вярните“ за него. Често обаче, модели, които прилага в комуникацията си с другите са деструктивни и въпреки, че вижда това, смята, че това е просто така, и не може да си представи, че би могло да бъде другояче. Смята, че това просто е той и това е неговия характер, и точка. Много хора живеят с вярването, че просто са с „едикакъв си“ характер и това е положението, непроменяемо. Това обаче е химера! Защото, ако темперамента на един човек е определен и почти непроменяем, то характера е въпрос на създаване, и моделиране, най-вече от самия човек.

Ако първите 20 години от живота си човек е зависим и до голяма степен формирането на личните му ценности, и разбирания са в пряка връзка с родители, учители, роднини и т.н., то след 20-тата си година човек може да поеме изцяло тази отговорност в свои ръце. И сблъсквайки се с модели и ценности, които му пречат, да може да ги променя и подобрява. Човек може да променя характера си и възприятията си така, че да има усещане за по-голям комфорт и вътрешна хармония. Да се пренастройва така, че характера да му носи удовлетворение и да бъде негова основна опора за задоволително качество на живот, и общуване с другите.

Обикновено зад нечие деструктивно поведение стоят стари травматични преживявания закътани старателно в несъзнанието със силен емоционален заряд, за които човек в реалния си живот няма обяснения, логични връзки и разбиране. Той ги носи със себе си и несъзнателно им позволява те да диктуват често действията му и да го вкарват в нездравословни модели на общуване. Как човек би могъл да си повлияе в посока да изгради нови модели за общуване? Модели, които да работят за него и неговото комфортно съществуване, така, че да живее с минимални вътрешни конфликти, и напрежение. Така, че да може качествено да се свързва с другите, били те роднините, любимия човек, приятелите. Ключът тук се крие в думата ОСЪЗНАТОСТ!

За да може да добавя нови модели на комуникация, такива които да са „работещи“ за него и да му носят удовлетвореност, на човек му е необходима не малка доза ЛИЧНА ОСЪЗНАТОСТ. Най-краткия и качествен път до това е през лична терапевтична работа с подходящ обучен за това професионалист – психотерапевт. Разбира се има голям избор на подходи и школи, и е въпрос на личен избор. Тук е мястото да подчертая, че Гещалт терапията е изключително работеща в тази посока. Нейната основна насоченост е точно ОСЪЗНАТОСТТА на всеки индивид. Гещалт терапията е процес, през който човек има възможността да преработи свои подозирани и неподозирани стари травматични случки и ситуации, да им даде нов прочит към настоящия момент, да добави друг нюанс като емоционален заряд, както и различно от познатото до момента съзнателно обяснение за ситуацията. Така, че тези травматични ситуации от миналото да променят въздействието си върху поведението на човека, в посока то да стане благотворно за самия него, а оттам, и за околните. Процеса на ОСЪЗНАВАНЕ е богат на емоции и той съпътства клиента през цялата терапия. Продължителността на терапевтичната работа е различна за всеки човек, т.к. всеки има свое собствено темпо. А гещалт терапията не притиска или изисква от клиента, и не се опитва да го вкарва в някакви норми. Точно обратното – тя подкрепя човек да следва своя ритъм за терапевтична работа и да намира своите реални ценности, и норми на съществуване, които да го довеждат до хармонично съществуване - на първо място със самия себе си и след това с околния свят.

Въпрос на личен избор е човек да се реши да повлияе благотворно на живота си, като си позволи да поработи терапевтично със себе си за известно време и да разшири опитността си, така че да направи по-осъзнато, и по-гъвкаво вземането на всички свои бъдещи решения. Преработвайки свои стари травматични ситуации и освобождавайки се от негативното им влияние, човек създава ново пространство и усещания в себе си, с които вкусва живота по нов, по-многоцветен и хармоничен начин.

Всеки може да избере какво да прави с товарите, които съзнателно или несъзнателно носи със себе си в живота!


587 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

"Нарцисите"

За "Прошката".

Comments


bottom of page